Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Naar verwachting treedt de nieuwe wet medio 2016 in werking en zal de wet in eerste instantie gelden voor eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw maar later ook voor complexe bouwwerken. Door een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek versterkt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de positie van de opdrachtgever:

  1. aanpassing van de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken, ook al had de opdrachtgever die tijdens de oplevering kunnen ontdekken;
  2. uitbreiding van het opschortingsrecht betaling (zogenaamde 5%-regeling);
  3. het door de aannemer verplicht aanbieden van een financiële waarborg ter dekking van faillissement en herstel van gebreken.

Wist u dat Jan Vlaming van PNH al in 1994 het diploma Kwaliteitskundige heeft behaald en een auditmethode heeft ontwikkeld voor projectontwikkeling en bouw?
Hij kan u uitgebreid adviseren over de gevolgen voor de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Geschreven op 27 december 2015