Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging, door de Eerste Kamer al aangenomen op 14 mei 2019, treedt na enkele keren uitstel alsnog per 1 januari 2023 stapsgewijs in werking en heeft 3 doelen:

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Door een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek versterkt de Wkb  de positie van de opdrachtgever. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo nauw mogelijk aangesloten op de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en in het omgevingsplan, ook de werkprocessen en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moeten aansluiten op de Wkb.

Wist u dat Jan Vlaming van PNH al in 1994 het post-HBO diploma Kwaliteitskundige (Quality Engineer) heeft behaald en een auditmethode heeft ontwikkeld voor projectontwikkeling en bouw?

Hij kan u adviseren over de gevolgen voor de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Geschreven op 27 december 2015