Werkwijze Perspectief Noord-Holland

Onze integrale aanpak van de gebieds- en projectontwikkeling, waarbij de kwaliteitsborging van onze werkzaamheden voorop staat, vormt de basis voor een samenwerking met PNH.
Een samenwerking die voor de opdrachtgever tot een succesvol project en eindresultaat leidt.

De werkwijze van PNH is zonder meer transparant te noemen. Na een intakegesprek maakt PNH een voorstel voor haar dienstverlening.
Als de omvang van de dienstverlening is vastgesteld en de opdracht aan PNH is verstrekt, wordt als onderdeel van de overeenkomst een bevoegdheidsverdeling op resultaatsgebieden gemaakt (outputmodel). Dit is eigenlijk een kwaliteitssysteem in een notendop en is toepasbaar bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Uit de bevoegdheidsverdeling en de kwaliteitsplannen blijkt duidelijk welke positie PNH inneemt ten opzichte van haar opdrachtgever, directie, adviseurs en uitvoerende partijen en hoe er wordt gecommuniceerd. De opdrachtgever neemt op basis van overzichtelijke fasedocumenten een besluit of een volgende fase kan starten.

PNH hanteert Algemene Voorwaarden en zal deze bij een eerste schriftelijk voorstel of aanbieding kenbaar maken.
Werkzaamheden kunnen gefaseerd worden opgedragen maar ook voor de duur van een project.
Declaraties vinden maandelijks achteraf plaats op basis van urenverantwoording of volgens de overeengekomen betalingsregeling.