Vastgoedexploitatie en beheer

Investeringen in vastgoed zijn alleen rendabel als er een duurzame en gezonde exploitatie mogelijk is.
PNH adviseert u over gebouwexploitaties en het transformeren van kansloze of kansarme objecten tot kansrijke verhuurbare of verkoopbare objecten.
Regelmatig voeren wij onderzoeken uit naar de alternatieve aanwendbaarheid op langere termijn, ontwikkelen wij transcasco’s en maken wij exploitatieberekeningen waarbij ook fiscale aspecten worden betrokken.
Professioneel beheer van uw vastgoed zorgt voor waardebehoud en afzetbaarheid op langere termijn.