Tjempaka, Den Helder

Het project Tjempaka is een gebiedsontwikkeling in het centrum van Den Helder op de oude ziekenhuislocatie Lidwina, nabij de watertoren, de winkels en het station. PNH was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van A tot en met Z. Zo is eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en geadviseerd over de koop-/realisatieovereenkomst met de gemeente en de grondprijs.
De locatie is onder directie van PNH bouwrijpgemaakt en de bouw is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in april 2012 opgeleverd en omvatte 16 grondgebonden koopwoningen, een nieuw kantoor voor Stichting Woontij, 46 huurappartementen met atrium, een mulitifuctionele ruimte en een stallingsruimte met 97 gebouwde parkeerplaatsen.

De huurappartementen zijn aangeboden aan huurders die zich identificeren met de doelen van Stichting Wonen Indische Ouderen Den Helder.
Fase II omvatte 14 koopappartementen die door Tuin Projectontwikkeling B.V. zijn verkocht en gebouwd.

PNH was naast ontwikkelingsmanager tevens projectmanager / directievoerder tijdens de realisatiefase.

Projectdetails

Project: Tjempaka
Omvang: 77 woningen, multifunctionele ruimte en stallingsruimte met 97 parkeerplaatsen
Gemeente: Den Helder
Opdrachtgever: Stichting Woontij
Rol PNH: haalbaarheidsonderzoek, gebiedsontwikkeling, projectmanagement