Stedelijke ontwikkeling Oss-West

De woningbouwopgave van gemeente Oss omvat in totaal 8.200 woningen. Voor Oss-West is in samenwerking met SVP en Imoss een structuurvisie ontwikkeld voor ca. 3.000 woningen en stedelijke voorzieningen waarover de raad van Oss op 24 februari 2022 heeft besloten.
De structuurvisie Oss-West wordt in het voorjaar van 2022 uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Raamwerk. Na de zomer volgt de opstelling van het ontwerp Chw bestemmingsplan Oss-West met verbrede reikwijdte dat eind 2022 ter visie wordt gelegd.
De planning is om eind 2023 te starten met de eerste fase.
PNH werkt sinds juni 2021 in opdracht van gemeente Oss en is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsstrategie en de planeconomie.

Geschreven op 3 januari 2022