Programma- en procesmanagement

Bij de ontwikkeling van gebieden en projecten gaat het vooral om goed georganiseerd, gestructureerd programma- en procesmanagement, samenwerking, duidelijke en eenduidige communicatie, veerkracht, vertrouwen en continuïteit.
PNH heeft het primaire proces van ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiden, verkopen en realiseren, opgedeeld in fasen.
Per fase zijn (kern) resultaatsgebieden benoemd. Dit outputmodel geeft een duidelijk overzicht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij het proces betrokken partijen en de wederzijdse afstemming als belangrijkste coördinatiemechanisme. Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument.

PNH speelt in op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en heeft daarbij aandacht voor de belangen van derden. Ruimte bieden voor kansen. Bedreigingen verminderen.