Haalbaarheidsonderzoek

PNH adviseert u vanaf de initiatieffase en begeleidt u bij het opstellen en vaststellen van de uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot een gebiedsontwikkeling of project.
Door het vaststellen van heldere en eenduidige stedebouwkundige uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden kan elke fase van de ontwikkeling worden getoetst aan de door de opdrachtgever en gemeente geformuleerde eisen en wensen.
Op basis van een of meerdere ruimtelijke modellen worden grond- en opstalexploitatieberekeningen gemaakt zodat onderhandeld kan worden met de eigena(a)r(en).
Investeringen in duurzaamheid en energieconcepten worden bij het vaststellen van de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling of project standaard betrokken.
Elk haalbaarheidsonderzoek is voorzien van een risicoanalyse en beheersmaatregelen.