Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is multidisciplinair en vereist een integrale procesaanpak en benadering.
Het is daarbij van belang de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden niet uit het oog te verliezen maar ook niet blind te zijn voor de dynamiek van de omgeving.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan, van huisvestingseisen naar ontwerp en van omgevingsvergunning naar kwaliteitsborging voor het bouwen: PNH stuurt in overleg met de betrokken gemeente en belanghebbenden het totale proces aan, creëert draagvlak, ontwikkelt en realiseert de gebouwde omgeving.