Floriade Almere 2022

Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo is de Floriade 2022 aan Almere toegewezen.
Op grond van het bidbook 2012 is in 2015 het Masterplan vastgesteld.
Medio 2016 is Floriade Almere 2022 BV opgericht, verantwoordelijk voor de exploitatie van het evenement.
Van december 2016 tot en met eind 2019 vervulde PNH de rol van projectmanager Gebiedsontwikkeling. PNH was verantwoordelijk voor:
* Aansturing selectie-/ aanbestedingsprocedure marktpartijen
* Voorzitter ateliersessies en overleggen
* Aansturen op tijdig opleveren van het terrein aan de Floriade Almere 2022 BV ten behoeve van het evenement
* Financieel verantwoordelijk voor de investeringen in het gebied (zoals aanleg boulevard, wegen, bruggen etc.)
* Bewaking budget zoals de Raad heeft opgesteld
* Aansturen integrale gebiedsontwikkeling en afstemmen met evenement (gebiedsvisie, Chw bestemmingsplan, ontwikkelingsplan, groenplan, inrichtingsplan e.d.)
* Sturing op duurzame innovatieve concepten
* Inpassing permanent vastgoed (voor het evenement)
* Opdrachtgever  supervisor

Projectdetails

Project: Floriade Almere 2022
Omvang: 60 ha, 600 woningen, 60 waterwoningen, 47.000 m2 voorzieningen
Gemeente: Almere
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Rol PNH: Projectmanagement