Floriade Almere 2022

Op 12 februari 2018 publiceerde gemeente Almere de gunningsleidraad  voor de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling voor het contracteren van een Samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriadeterrein en de stadswijk met 600 woningen, 60 waterwoningen en ca. 42.000 m2 BVO aan voorzieningen.
PNH, van december 2016 t/m 2019 ingehuurd door gemeente Almere, was als Projectmanager Gebiedsontwikkeling Floriade o.a. verantwoordelijk voor de Gebiedsvisie, de aanbestedingsprocedure, het voorlopige en definitief Ontwikkelingsplan en de totstandkoming van de ontwikkelingsovereenkomst met Amvest Vastgoed B.V., nadien Weerwater C.V. (Amvest en Dura Vermeer).

Vanaf september 2020 is PNH contractmanager namens gemeente Almere. Na de Floriade, eind 2022, wordt het gebied doorontwikkeld tot de stadswijk Hortus.

Geschreven op 25 februari 2018