Floriade Almere 2022

Op 12 februari 2018 heeft gemeente Almere de gunningsleidraad gepubliceerd t.b.v. de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling voor een Samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriadeterrein en de stadswijk met 600 woningen, 60 waterwoningen en ca. 42.000 m2 BVO aan voorzieningen.
PNH is door gemeente Almere ingehuurd en als Projectmanager Gebiedsontwikkeling Floriade o.a. verantwoordelijk voor de aansturing van de selectieprocedure marktpartijen.
Er zijn drie consortia geselecteerd voor de gunningsfase.

Geschreven op 25 februari 2018