Energy & Health Campus Petten

Op 30 augustus 2017 ondertekenden de initiatiefnemers Stichting voorbereiding PALLAS Reactor, Stichting ECN/NRG, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het Afsprakenkader 2017-2020.
Het Afsprakenkader 2017-2020 heeft geleid tot het opstellen van een Masterplan. Het doel van het Masterplan is drieledig:

Perspectief Noord-Holland B.V. is aangesteld als procesmanager Gebiedsontwikkeling Energy & Health Campus te Petten en werkt voor deze opdracht samen met D-VELOPMENT (Dave Vlaming). Beide organisaties zijn gespecialiseerd in integraal proces- en projectmanagement bij complexe vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en publiek-private samenwerking.

De opdracht is tweeledig: het creëren van draagvlak voor de uitwerking van het Masterplan en het selecteren en contracteren van een stedenbouwkundig bureau.
Eind 2019 dient het stedenbouwkundig bureau o.b.v. een Nota van Uitgangspunten een integrale Gebiedsvisie beschikbaar te stellen, begin 2020 resulterend in een stedenbouwkundig (transformatie)plan, landschapsplan en integraal Beeldkwaliteitsplan voor het ca. 70 ha grote gebied op grond waarvan de procedure herziening van het bestemmingsplan kan worden gestart.
Parallel aan dit traject zijn Stichting PALLAS en het Argentijns-Nederlandse consortium ICHOS bezig met het ontwerp en de vergunningen voor de nieuwe Pallas-reactor die de huidige HFR op termijn zal vervangen.

Geschreven op 16 maart 2019