Category: Projecten


Transformatie kantoor Metropolitan

februari 20th, 2018 — 3:50pm

Kantoor Metropolitan ligt in de wijk Buitenveldert, is gebouwd in 1972 en grenst aan de Vrije Universiteit en de kop van de Zuidas.
Voor de transformatie naar een toekomstbestendig energiezuinig kantoorgebouw werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met  ontwikkelaar-bouwer Heembouw.
PNH adviseerde de opdrachtgever over de uitgangspunten, het Programma van Eisen, het design & build ontwerp, de aannemingsovereenkomst en de uitvoering.
Het gebouw is na-geïsoleerd en de technische installaties zijn geheel vernieuwd (klimaatklasse B) zodat energielabel A++ is afgegeven.
Het kantoorgebouw is verhuurd aan Coty International B.V. en huisvest vanaf medio 2020 ca. 700 medewerkers die kunnen parkeren in de volledig gerenoveerde parkeergarage en op het parkeerdek dat is voorzien van nieuw gietasfalt.

Comment » | Projecten

Floriade Almere 2022

februari 20th, 2018 — 1:08pm

Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo is de Floriade 2022 aan Almere toegewezen.
Op grond van het bidbook 2012 is in 2015 het Masterplan vastgesteld.
Medio 2016 is Floriade Almere 2022 BV opgericht, verantwoordelijk voor de exploitatie van het evenement.
Van december 2016 tot en met eind 2019 vervulde PNH de rol van projectmanager Gebiedsontwikkeling. PNH was verantwoordelijk voor:
* Aansturing selectie-/ aanbestedingsprocedure marktpartijen
* Voorzitter ateliersessies en overleggen
* Aansturen op tijdig opleveren van het terrein aan de Floriade Almere 2022 BV ten behoeve van het evenement
* Financieel verantwoordelijk voor de investeringen in het gebied (zoals aanleg boulevard, wegen, bruggen etc.)
* Bewaking budget zoals de Raad heeft opgesteld
* Aansturen integrale gebiedsontwikkeling en afstemmen met evenement (gebiedsvisie, Chw bestemmingsplan, ontwikkelingsplan, groenplan, inrichtingsplan e.d.)
* Sturing op duurzame innovatieve concepten
* Inpassing permanent vastgoed (voor het evenement)
* Opdrachtgever  supervisor

Comment » | Projecten

Parkeergarage Albert Heijn XL ZMC te Zaandam

februari 20th, 2018 — 12:44pm
Look & Feel AH

Look & Feel AH

Op 30 november 2017 leverde VORM Ontwikkeling de turn-key ontwikkelde en gerealiseerde parkeergarage van Albert Heijn XL op.
De tweelaagse natuurlijk geventileerde parkeergarage heeft een capaciteit van 310 parkeerplaatsen en is toegankelijk vanaf de zorgboulevard van het Zaans Medisch Centrum.
Het gebouw kenmerkt zich door de afgeronde hoeken en het Braziliaanse metselwerk.
PNH verifieerde gedurende het ontwerpproces en tijdens de bouw of ontwikkelaar VORM leverde wat contractueel was overeengekomen.

Comment » | Projecten

Nieuwbouw AH te Hoogkarspel

mei 26th, 2014 — 11:39am

PNH ontwikkelde in opdracht van Ahold Europe Real Estate & Construction BV de locatie Bot Meubelen, Streekweg 212 te Hoogkarspel.
De bestaande meubelshowrooms met bovengelegen appartementen zijn tot op de funderingsbalken gesloopt. Een nieuwe Albert Heijn met ca. 60 parkeerplaatsen op eigen terrein is in slechts drie maanden tijd gerealiseerd waarbij de bestaande fundering is gebruikt en uitgebreid.

Het ontwerp van architect De Zwarte Hond te Rotterdam is gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.
Start bouw: 1 september 2014
Oplevering cascowinkelruimte en terreininrichting: 4 december 2014
Consumentenopening: 17 december 2014

Comment » | Projecten

Winkelcentrum Franeker

mei 10th, 2012 — 6:16pm

Aan de Leeuwarderweg te Franeker – op de locatie van de oude tramremise – is op woensdag 20 november 2013 een boodschappencentrum met twee supermarkten geopend: een Albert Heijn en een Lidl. Het project is door Ahold overgenomen van Burggraaff. De nieuwe autowerkplaats voor Van den Brug was in februari 2013 opgeleverd.
Na de sloop van de oude autowerkplaats zijn in zeven maanden bouwtijd aan het Kor Bootpaed twee supermarkten gerealiseerd met 38 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het bestaande gemeentelijke parkeerterrein is uitgebreid, volledig heringericht met een blauwe zone en op 19 juli 2013 in gebruik genomen.

PNH is Contract- en projectmanager.

Comment » | Projecten

Revitalisering winkelcentrum Hogeweij te Weesp

december 2nd, 2011 — 8:54am

PNH heeft begin 2012 een haalbaarheidsonderzoek afgerond met betrekking tot de uitbreiding en revitalisering van winkelcentrum Hogeweij aan de Amstellandlaan te Weesp. De Kostverlorenflat is gesloopt in 2015. Met de gemeente en Ymere wordt overlegd over de herontwikkeling van het plangebied en het behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen rond het winkelcentrum. Het bestaande winkelcentrum is in 2016 gerevitaliseerd waarbij alle buitengevels en luifels zijn vernieuwd en groot onderhoud is uitgevoerd aan de daken en inrichting van het binnenplein terwijl de winkels open bleven.

Comment » | Projecten

Revitalisering 116 huurappartementen, Den Helder

oktober 15th, 2010 — 3:18pm


Naar aanleiding van de realisering van het project Tjempaka en de voorgenomen sloop van het bestaande kantoor van Stichting Woontij aan de Polderweg, heeft Stichting Woontij besloten 116 bestaande huurappartementen te revitaliseren. Met name de gevels, galerijen en badkamers zijn verbeterd. Drie appartementen zijn onttrokken aan de woningvoorraad en verbouwd tot bergingen.
PNH was aangesteld als projectmanager en directievoerder en begeleidde de werkzaamheden die in september 2014 zijn opgeleverd.

Comment » | Projecten

Hulpverleningscentrum PHH, Den Burg

oktober 15th, 2010 — 2:15pm

De ontwikkeling van een hulpverleningsgebouw voor Politie, Brandweer, Ambulancedienst en geneeskundige diensten op Texel verliep aanvankelijk moeizaam. PNH heeft de samenwerking tussen de betrokken partijen opnieuw vorm en inhoud gegeven en het project namens opdrachtgever Stichting Woontij aanbesteed.
PNH voerde directie tijdens de bouw en het project is in februari 2009 opgeleverd binnen de beschikbare budgetten van gemeente Texel, Politie Noord-Holland Noord en Stichting Woontij.

Medio 2010 heeft PNH in opdracht van gemeente Texel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar uitbreidingsmogelijkheden van de zorgvoorzieningen. Het Gemini-ziekenhuis zal mogelijk in de nabije toekomst bij het bestaande gebouw worden gevestigd met een diagnostisch centrum en andere eerstelijnszorgaanbieders, waaronder fysiotherapie en podotherapie, waardoor de bewoners en toeristen van het eiland in veel gevallen niet meer de overtocht naar Den Helder hoeven te maken.

Comment » | Projecten

De Blauwe Berg, Hoorn

oktober 15th, 2010 — 1:39pm

Vrijetijdspark De Blauwe Berg te Hoorn is een gebiedsontwikkeling van ca. 32 ha langs de A7 in de gemeente Hoorn, rondom ijsbaan De Westfries.
Naast een hotel met 168 kamers en een restaurant is tevens een bioscoopcomplex gerealiseerd met 5 – 7 zalen welke overdag als congresruimten worden gebruikt.
Achter de geluidswal zijn 222 woningen gerealiseerd waarvan 151 voor Intermaris Hoeksteen. Voorts zijn twee-onder-een-kap-woningen gerealiseerd en kavels bebouwd met vrijstaande woningen.

PNH heeft vanaf 2006 uitvoering gegeven aan de ontwikkelingsovereenkomst welke was gesloten tussen gemeente Hoorn, Hermans Onroerend Goed B.V. en BAM Vastgoed bv en de locatie ontwikkeld tot en met het vaststellen van het bestemmingsplan.

Comment » | Projecten

Tjempaka, Den Helder

oktober 13th, 2010 — 5:27pm

Het project Tjempaka is een gebiedsontwikkeling in het centrum van Den Helder op de oude ziekenhuislocatie Lidwina, nabij de watertoren, de winkels en het station. PNH was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van A tot en met Z. Zo is eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en geadviseerd over de koop-/realisatieovereenkomst met de gemeente en de grondprijs.
De locatie is onder directie van PNH bouwrijpgemaakt en de bouw is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in april 2012 opgeleverd en omvatte 16 grondgebonden koopwoningen, een nieuw kantoor voor Stichting Woontij, 46 huurappartementen met atrium, een mulitifuctionele ruimte en een stallingsruimte met 97 gebouwde parkeerplaatsen.

De huurappartementen zijn aangeboden aan huurders die zich identificeren met de doelen van Stichting Wonen Indische Ouderen Den Helder.
Fase II omvatte 14 koopappartementen die door Tuin Projectontwikkeling B.V. zijn verkocht en gebouwd.

PNH was naast ontwikkelingsmanager tevens projectmanager / directievoerder tijdens de realisatiefase.

Comment » | Projecten

Back to top