Perspectief Noord-Holland B.V.

Perspectief Noord-Holland B.V., kortweg PNH, is actief vanaf 1 januari 2005 en werkzaam in de gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, projectmanagement en de kwaliteitsborging voor het bouwen. Onze opdrachtgevers zijn risicodragende ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en woningbouwcorporaties.

Het werkgebied beperkt zich niet tot Noord-Holland.
PNH adviseert haar opdrachtgevers bij de vele vraagstukken op het gebied van het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van vastgoed.
Het uitvoeren van onze werkzaamheden doen wij gestructureerd en op basis van voortdurende kennisontwikkeling en ruime ervaring.
Het realiseren van projectdoelstellingen en integriteit zijn belangrijke waarden voor PNH.