Revitalisering winkelcentrum Hogeweij te Weesp


PNH heeft begin 2012 een haalbaarheidsonderzoek afgerond met betrekking tot de uitbreiding en revitalisering van winkelcentrum Hogeweij aan de Amstellandlaan te Weesp.
Ymere is in november 2014 gestart met de sloopwerkzaamheden van de Kostverlorenflat en ontwikkelt een nieuwbouwplan voor 30 grondgebonden woningen.
Met gemeente Weesp en Ymere wordt overlegd over de herontwikkeling van het plangebied en het behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen rond het winkelcentrum.
Het bestaande winkelcentrum zal naar verwachting in 2015 worden gerevitaliseerd waarbij gevels en luifels worden vernieuwd en groot onderhoud wordt uitgevoerd aan daken en installaties.

Projectdetails

Project: Winkelcentrum Hogeweij
Omvang: 5.000 m2 bvo
Gemeente: Weesp
Opdrachtgever: Maatschap tot Exploitatie van Winkelcentrum Hogewey
Rol PNH: projectmanagement