Revitalisering winkelcentrum Hogeweij te Weesp


PNH heeft begin 2012 een haalbaarheidsonderzoek afgerond met betrekking tot de uitbreiding en revitalisering van winkelcentrum Hogeweij aan de Amstellandlaan te Weesp.
Op basis van het structuurontwerp van het haalbaarheidsonderzoek wordt overleg gevoerd met gemeente Weesp en corporatie De Woningbouw over de herontwikkeling van het plangebied.
Los van eventuele uitbreiding zal het bestaande winkelcentrum in 2014 worden gerevitaliseerd waarbij gevels en luifels worden vernieuwd en groot onderhoud wordt uitgevoerd aan daken en installaties.

Projectdetails

Project: Winkelcentrum Hogeweij
Omvang: 5.000 m2 bvo
Gemeente: Weesp
Opdrachtgever: Maatschap tot Exploitatie van Winkelcentrum Hogewey
Rol PNH: projectmanagement